Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 1 от 7

Общо: 348

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
Олга Васкова Чапърова07 - Център ”Езиково обучение”o_chaparova@uft-plovdiv.bg
ас. д-р Даниел Божидаров Христозов23 - Информатика и статистикаd_hristozov@uft-plovdiv.bg
Василена Васкова Кръстева07 - Център ”Езиково обучение”vasilena.92@abv.bg
ас. Александър Стефанов Балабановabalabanov@icygen.com
ас. д-р Кирил Петров Василев10 - Консервиране и хладилна технологияkvasilev@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Миглена Копринарова Ангелова00 - нямаmkoprinarova@abv.bg0884522560
гл.ас. д-р Милена Руменова Димитрова-Дичева09 - Технология на млякото и млечните продуктиmdimitrovadicheva@icygen.com
ас. д-р Васил Димитров Михов25 - Електротехника и електроникаv_mihov@uft-plovdiv.bg+35932603658
проф. дин Йордан Начев10 - Консервиране и хладилна технологияi_nachev@icygen.com
Стела Ефремова07 - Център ”Езиково обучение”stelaefremova@gmail.com
Деница Цветанова07 - Център ”Езиково обучение”d.cvetanova97@abv.bg
проф. Димитър Георгиев Хаджикинов15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиd_hadjikinov@uft-plovdiv.bg
ас. д-р Мария Бръзкова18 - Биотехнологияmbrazkova@uft-plovdiv.bg032603828
ас. д-р Богдан Георгиев Горанов05 - Микробиологияbgoranov@icygen.com
ас. д-р Петко Иванов Минев00 - нямаpeza77@abv.bg
ас. Мария Минева Жекова30 - Компютърни системи и технологииm_jekova@uft-plovdiv.bg
гл.ас. Димитър Руменов Разпопов21 - Математика и физикаdrazpopov@icygen.com
гл.ас. д-р Ангел Ангелов Личев25 - Електротехника и електроникаa_lichev@uft-plovdiv.bg+35932603658
гл.ас. д-р Георги Петров Пашев30 - Компютърни системи и технологииg_pashev@icygen.com
Румяна Георгиева Янева07 - Център ”Езиково обучение”rianeva@yahoo.de
гл.ас. д-р Мина Минкова Дживодерова - Зарчева15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиm_dzhivoderova-zarcheva@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Ангел Милчев Данев30 - Компютърни системи и технологииa_danev@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Христина Георгиева Петрова21 - Математика и физикаhpetrova@icygen.com
гл.ас. д-р Райна Димитрова Хаджикинова15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиr_hadjikinova@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Таня Павлова Титова - костурковаttitova kosturkova@icygen.com
ас. Елена Сашева Мечева23 - Информатика и статистикаemecheva@icygen.com
Ангел Иванов Кансъзов00 - нямаakan@abv.bg
ас. Петя Красимирова Чанкова00 - нямаpchankova@icygen.com
гл.ас. д-р Христина Николова Стринска - василева04 - Биохимия и молекулярна биологияhstrinska vasileva@icygen.com
доц. д-р Росица Стефанова Денкова - Костова04 - Биохимия и молекулярна биологияrositsa_denkova@mail.bg
Димитър Николов Анговdangov@icygen.com
гл.ас. д-р Мария Петрова Димитрова - Димова19 - Хранене и туризъмmcollege_plovdiv@abv.bg032603784
гл.ас. д-р Димитър Георгиев Атанасов27 - Промишлена топлотехникаmutk0a@abv.bg032603710
гл.ас. д-р Иванка Кръстева Кръстева30 - Компютърни системи и технологииweriga@abv.bg
гл.ас. д-р Хафизе Нури Фидан19 - Хранене и туризъмhafizefidan@abv.bg032603784
гл.ас. д-р Ана Руменова Янева20 - Икономика на хранителната индустрияa_yaneva@uft-plovdiv.bg032/603706
гл.ас. д-р Станко Стоянов Станков19 - Хранене и туризъмdocstankov@gmail.com032603784
гл.ас. д-р Петър Несторов Недялков13/14 - Технология на виното и пивотоp_nedyalkov@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Сийка Димитрова Кодинова24 - Процеси и апаратиs_kodinova@uft-plovdiv.bg
проф. д-р Нася Борисова Томлекова18 - Биотехнологияnasia.tomlekova@gmail.com
гл.ас. д-р Ивелина Николаева Десеваideseva@icygen.com
доц. д-р Самир Изетов Наимов18 - Биотехнологияsamir@abv.bg
ас. д-р Иван Николов Иванов00 - нямаivanovuht@abv.bg
гл.ас. д-р Мариана Мърхова18 - Биотехнологияmarhova@abv.bg
д-р Магдалена Иванова Николова - Цанева07 - Център ”Езиково обучение”magi_n@abv.bg
ас. Мария Добрева Добрева - георгиева00 - нямаmdobreva georgieva@icygen.com
доц. д-р Донка Димитрова Куманова - Ларде11- Индустриален бизнес и предприемачествоdonka_kumanova@abv.bg
проф. д-р Лена Филипова Костадинова - Георгиева30 - Компютърни системи и технологииlenakostadinova@yahoo.com032/603-775
гл.ас. д-р Веселин Петров Владев21 - Математика и физикаv.p.vladev@abv.bg
Милена Любомирова Темелкова07 - Център ”Езиково обучение”milenatemelkova78@gmail.com0898959116

Страница 1 от 7

Общо: 348

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив