Забравена парола

Преподавателски досиета

Страница 1 от 8

Общо: 368

СнимкаИмеКатедраЕмейлТелефон
ас. Добрин Тодоров Хаджиевdhadjiev@icygen.com
ас. д-р Николай Делчев Колев08 - Технология на месото и рибатаn_kolev@uft-plovdiv.bg
доц. Константин Пехливанов34 - Кетъринг и храненеpehlivanov@gmail.com
гл.ас. д-р Христо Рангелов Калайджиев02 - Аналитична химияh_kalaydzhiev@uft-plovdiv.bg032603621
доц. д-р Виктория Атанасова34 - Кетъринг и храненеvictoria321@abv.bg
гл.ас. д-р Рада Христова Динкова-Хаджийски10 - Консервиране и хладилна технологияrdinkovahadjiiski@icygen.com
д-р Добромир Живков Генев12 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиdobi_vtr@abv.bg
ас. Петя Николова Раева34 - Кетъринг и храненеpraeva@icygen.com
ас. Ангелина Иванова Титерякова35 - Туризъм и кулинарен мениджмънтa_titeryakova@uft-plovdiv.bg
ас. Иванка Петрова Хамбарлийска03 - Органична химияihambarliiska@icygen.com
Олга Васкова Моллова чапъроваomollova chaparova@icygen.com
ас. Ана Атанасова Семерджиева27 - Промишлена топлотехникаasemerdjieva@icygen.com
ас. д-р Силвия Атанасова Тагарева13/14 - Технология на виното и пивотоstagareva@icygen.com
доц. д-р Таня Павлова Титова - костурковаttitova kosturkova@icygen.com
д-р Павел Атанасов Мерджанов16 -Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаpmerdzhanov@abv.bg
ас. д-р Надежда Николаева Мазова06 - Инженерна екологияnmihalkova11@gmail.com
ас. д-р Мария Бръзкова18 - Биотехнологияmbrazkova@uft-plovdiv.bg
ас. д-р Марияна Енчева Сестримска26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаm_sestrimska@uft-plovdiv.bg
Десислава Димитрова Декова07 - Център ”Езиково обучение”d.dekova.uft@gmail.com
Йорданка Пейчева Христозова34 - Кетъринг и храненеyhristozova@gmail.com
Олга Васкова Чапърова07 - Център ”Езиково обучение”o_chaparova@uft-plovdiv.bg
ас. д-р Даниел Божидаров Христозов36 - Математика, физика и информационни технологииd_hristozov@uft-plovdiv.bg
Василена Васкова Кръстева07 - Център ”Езиково обучение”vasilena.92@abv.bg
ас. Александър Стефанов Балабанов09 - Технология на млякото и млечните продуктиabalabanov@icygen.com
гл.ас. д-р Кирил Петров Василев10 - Консервиране и хладилна технологияkvasilev@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Миглена Копринарова Ангелова00 - нямаmkoprinarova@abv.bg0884522560
гл.ас. д-р Милена Руменова Димитрова-Дичева09 - Технология на млякото и млечните продуктиmdimitrovadicheva@icygen.com
гл.ас. д-р Васил Димитров Михов25 - Електротехника и електроникаv_mihov@uft-plovdiv.bg+35932603658
проф. дин Йордан Начев10 - Консервиране и хладилна технологияi_nachev@icygen.com
Стела Ефремова07 - Център ”Езиково обучение”stelaefremova@gmail.com
Деница Цветанова07 - Център ”Езиково обучение”d.cvetanova97@abv.bg
проф. Димитър Георгиев Хаджикинов15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиd_hadjikinov@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Мария Бръзкова18 - Биотехнологияmbrazkova@uft-plovdiv.bg032603831
гл.ас. д-р Богдан Георгиев Горанов05 - Микробиологияbgoranov@icygen.com
ас. д-р Петко Иванов Минев00 - нямаpeza77@abv.bg
ас. д-р Мария Минева Жекова30 - Компютърни системи и технологииm_jekova@uft-plovdiv.bg
гл.ас. Димитър Руменов Разпопов36 - Математика, физика и информационни технологииdrazpopov@icygen.com
гл.ас. д-р Ангел Ангелов Личев25 - Електротехника и електроникаa_lichev@uft-plovdiv.bg+35932603658
гл.ас. д-р Георги Петров Пашев30 - Компютърни системи и технологииg_pashev@icygen.com
Румяна Георгиева Янева07 - Център ”Езиково обучение”rianeva@yahoo.de
гл.ас. д-р Мина Минкова Дживодерова - Зарчева15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиm_dzhivoderova-zarcheva@uft-plovdiv.bg
гл.ас. д-р Ангел Милчев Данев30 - Компютърни системи и технологииa_danev@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Христина Георгиева Петрова36 - Математика, физика и информационни технологииhpetrova@icygen.com
гл.ас. д-р Райна Димитрова Хаджикинова15 - Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиr_hadjikinova@uft-plovdiv.bg
доц. д-р Таня Павлова Титова-Костуркова26 - Автоматика, информационна и управляваща техникаt_titova@abv.bg
ас. Елена Сашева Мечева36 - Математика, физика и информационни технологииemecheva@icygen.com
Ангел Иванов Кансъзов00 - нямаakan@abv.bg
ас. Петя Красимирова Чанкова00 - нямаpchankova@icygen.com
гл.ас. д-р Христина Николова Стринска - василева04 - Биохимия и молекулярна биологияhstrinska vasileva@icygen.com
доц. д-р Росица Стефанова Денкова - Костова04 - Биохимия и молекулярна биологияrositsa_denkova@mail.bg

Страница 1 от 8

Общо: 368

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив