Забравена парола

доц. д-р Албена Георгиева Дуракова

Вид Наименование Шифър Започва на Завършва на Планирана заетост в часове Финансова организация Описание Договор / Споразумение
проект Сорбционни характеристики и технологични изследвания върху брашно от Лукума (Pouteriа Lukuma) като захарозаместител и "Супер храна" 07/18-Н 01.04.2018 20.12.2019 600 Фонд "Наука" към УХТ - Пловдив Сорбционни характеристики и технологични изследвания на брашно от Лукума и брашнена смеска обогатена с Лукума, режими на съхранението им и възможност за приложение при производство на бисквити и напитки.
В резултат от поставените цели, беше съставена рецептура за пълнозърнести бисквити с Лукума, предназначени за консумация от хора страдащи от диабет тип 2 и напитка за активни спортисти с Лукума. Проведени са in vivo изследвания, които доказаха положителното въздействие на продуктите върху съответните групи хора.
проект "Моделиране на теоретико-експериментални масообменни процеси на българската фурма - Хинап (Zizyphus jujuba Mill)" 11/20-Н 01.04.2020 20.12.2021 600 Фонд "Наука" към УХТ - Пловдив Моделиране на теоретико-експериментални масообменни процеси (сорбционни характеристики) на българската фурма Хинап (Zizyphus jujuba Mill) и предложение за иновативен подход относно използването й като инградиент в сурови енергийни барчета.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив