Забравена парола

проф. д-р Вяра Николаева Иванова-Пашкулова

Образование

 

 • 1976

Средно образование. СОУ "Св. Патриарх Евтимий", град Пловдив.

 • 1981

Висше образование. Инженер-технолог магистър, УХТ-Пловдив, Технологичен факултет.

 • 1982-1986

Редовен аспирант. Катедра Ферментационна химия и биотехнология, ВХТИ-Прага, Чешка република

 • 1986

Доктор. Специализиран научен съвет към ВХТИ-Прага, Чешка република. Доктор по Ферментационна химия и биотехнология.

 

Професионално развитие

 

 • 1987-1999

Научен сътрудник III-I ст., Институт по Микробиология, БАН,  София, секция “Екстремофилни бактерии”.

 • 1999

Старши научен сътрудник II ст., Институт по Микробиология, БАН,  София, секция “Екстремофилни бактерии”.

 • 2000

Старши научен сътрудник II ст., Институт по Микробиология, БАН,  Пловдив, секция “Микробен биосинтез и биотехнологии”.

 • 2002

Доцент в Университета по хранителни технологии, Технологичен факултет, катедра “Органична химия и микробиология”.

 • 2014

Професор в Университета по хранителни технологии, Технологичен факултет, катедра “Микробиология”.

 

Научни направления

 

 • 4. Природни науки, 4.3. Биологични науки, Микробиология

 

Членство в организации

 

 • Член на Съюза на учените в България
 • Член на редакционната колегия на списание International Review of  Chemical Engineering (IRECE)

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив