Забравена парола

доц. д-р Мария Атанасова Душкова

Образование:

 • 2002 – Магистър - Специалност “Технология на ферментационните продукти”, Висш Институт по Хранително-вкусова Промишленост – Пловдив (понастоящем Университет по Хранителни Технологии).
 • 2007 – Доктор, СНС по Хранително-вкусови технологии – Пловдив, на тема “Възможности за приложение на ултрафилтрацията и високата топлинна обработка на краве мляко за бяло саламурено сирене”.

Професионално развитие:

 • 2004 - 2011 - асистент, старши асистент, главен асистент в катедра “Процеси и апарати в ХВП”, УХТ – Пловдив
 • 2011 – доцент в катедра “Процеси и апарати в ХВП”, УХТ – Пловдив

Научни направления:

Мембранни процеси, Реологични и физико-химични свойства на мляко и млечни продукти

Специализации:

 • -1998 –  Университет Стендал – гр. Гренобъл, Франция.
 • -2000 – Национално Инженерно Училище по Аграрна и Хранително-вкусова Промишленост – гр.Нант, Франция;
 • -2005 – Висше Национално Училище по Агрономство и Хранително-вкусова Промишленост  - гр.Нанси, Франция;

Учебна дейност:

Лекционни курсове по:

 • “Процеси и апарати в ХВП” за специалност “Технология на ферментационните продукти” (на френски език)
 • “Процеси и апарати”  за специалност “Индустриален мениджмънт”  

Упражнения и курсови проекти по:

 • “Процеси и апарати в ХВП” за специалност “Технология на ферментационните продукти” (на френски език)
 • “Процеси и апарати”  за специалност “Индустриален мениджмънт”
 • “Процеси и апарати” - I и II част
 • “Процеси и апарати – проект”

Съавторство на учебници и учебни пособия:

 1. Angelov, M., Dushkova, M., Velkova, Z. 2010. Génie des procédés alimentaires. Academic Publishing House -Plovdiv. ISBN: 978-954-24-0145-2; 
 2. Менков, Н., Динков, К., Дамянов, Д., Душкова, М., Дуракова, А., Тошков, Н. 2009. Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост. Академично издателство на УХТ – Пловдив. ISBN: 978-954-24-0119-3.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив