Забравена парола

д-р Корнелия Бориславова Чоролеева

ОБРАЗОВАНИЕ:

▫Септ. 2000 - септ. 2001 г. - Централен европейски университет, Варшава, Полша, Магистър по Общество и политика

▫1994 - 1999 г. - Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Магистър по Англицистика и американистика

 

 СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Българска асоциация по четене, Проект “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (Bulgarian Reading Association, Reading and Writing for Critical Thinking) – квалификационна програма за университетски преподаватели в областта на интерактивните методи на преподаване

Проект за гражданско образование, Програма за преподавателско развитие (Civic Education Project, Teaching Development Program) – участие в семинари за обучение на млади преподаватели в областта на новите методи на преподаване във висшите училища

СУ “Св. Климент Охридски” - специализация превод на правни, икономически, научно-технически, обществено-политически и художествени текстове

 

ПРЕВЕДЕНИ КНИГИ ОТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

  1. Бастъбъл Дж., М. Кериган, В търсене на познанието: Отминали времена, Рийдърс Дайджест, 2008
  2. Бейдър М. и кол., Необикновени приложения на обикновените вещи, Рийдърс Дайджест, 2007
  3. Бригс Е. и кол., Какво, кога, къде и как, Рийдърс Дайджест, ориг. издание 1993
  4. Мейсън А., В търсене на познанието: Античният свят, Рийдърс Дайджест, 2008
  5. Милър Р. и кол., Истината за историята, Рийдърс Дайджест, 2007 (в колектив)
  6. Планета на чудеса и загадки, Рийдърс Дайджест, ориг. издание 1994 (в колектив)

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

- Проект на тема "Сорбционни характеристики и технологични изследвания върху брашно от лукума (Pouteria Lucuma) като захарозаместител и "супер храна", към Фонд "Наука" в Университет по хранителни технологии - Пловдив, април - декември 2018 г., ръководител доц. д-р Албена Дуракова, договор 07-18 Н

- Проект на тема „Създаване на база данни за електронен речник в областта на технологията на напитките“, към Фонд “Наука” в Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2013-2015г.

- Проект на тема „Развитие на междукултурната и комуникативна компетентност на студентите в Подготвително отделение на Департамента по езиково обучение, физическо възпитание и спорт чрез използване на интерактивни техники”, към Фонд “Наука” в Университет по хранителни технологии - Пловдив, 2008-2010г.

- Проект “HARVEST”: Holistic Approach to Regional Vocational Sector-Based Training (No UK/06/B/F/LA-162_538), финансиран по европейска програма „Леонардо да Винчи“, разработване на учебни материали по специализиран английски език, 2006г.

 

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ:        Microsoft Office, SPSS, WordPress

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:                                      Английски език, Руски език, Италиански език, Испански език, Полски език

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив