Забравена парола

доц. д-р Донка Петрова Стоева

БИОГРАФИЯ

Донка Петрова Стоева

 Образование, специализации, степени

 

 • 1997 г.

  Средно образование: Природо-математическа гимназия “Добри Чинтулов” гр. Сливен

 • 2002 г.

  Висше образование. Машинен инженер, Магистър, Специалност „Машиностроене и уредостроене”. Технически факултет. Университет по хранителни технологии – Пловдив.

 • 2004 г.

  Индустриална и търговска камара,  Лайпциг, Германия. Курс по следдипломна квалификация “Опаковане и рециклиране на опаковките”

 • 2006 г.

  Доктор. Специализиран научен съвет на ВАК към ТУ, гр. София по “Енергийни технологии и машини”

   

  Научно преподавателска дейност

 • 2007-2008 г.

  Асистент, старши асистент в Университета по хранителни технологии, катедра “Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост”.

 • 2008 – до 2015

  Главен асистент в Университета по хранителни технологии, катедра “Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост”.

 • 2015 до сега

  Доцент в Университета по хранителни технологии, катедра “Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост”.

  Лекции и упражнения по :

   

  За ОКС “Бакалавър”

 • Механика на флуидите, Помпи, компресори и вентилатори

   За ОКС “Магистър”

 • Приложна хидродинамика, Моделиране и симулиране на топло и масообменни процеси, Моделиране и симулиране на процеси в ХВП и БТП, Технологии и техника за очистване на въздуха в ХВП.

 • Консултант на дипломно проектиране за образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”;

  Членство в професионални и научни организации: РНТС – Машиностроене.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив