Забравена парола

доц. д-р Албена Георгиева Дуракова

Образование:

 

  • 1996 г. - Средно образование: СОУ “Св.св. Кирил и Методи”, гр. Пловдив
  • 2002 г. - Висше образование - магистър: Инжинер технолог. Технологичен факултет. Специалност „Технология на зърнени, хлебни, фуражни и сладкарски изделия”. ВИХВП – Пловдив.
  • 2006 г. - Доктор. Специализиран научен съвет на ВАК към ТУ, гр. София по “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост”

 

Професионално развитие:

 

  • 2011 г. – Доцент. 5. Технически науки: 5.1. Машинно инженерство (Основни процеси на индустриалните технологии), към катедра “ Процеси и апарати”.
  • 2012 г. – Зам. Председател на Общото събрание на Технически факултет.
  • 2012 г. до настоящия момент - Член и протоколчик на Факултетен съвет при Технически факултет

 

Научни направления:

Сорбционни процеси; Масообменни процеси; Сушене и сушилна техника

 

Учебна дейност:

Лабораторни, семинарни упражнения и курсови проекти

  • “Процеси и апарати” I и II част за всички технологични специалности
  • “Процеси и апарати - проект” за всички технологични специалности

  

Учебни пособия:

 

1. Менков, Н., Динков, К., Дамянов, Д., Душкова, М., Дуракова, А., Тошков, Н. 2009. Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в хранителната и вкусовата промишленост. Академично издателство на УХТ – Пловдив. ISBN: 978-954-24-0119-3.

 

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив