Забравена парола

доц. д-р Иван Обретенов Обрешков

Доц. д-р инж. Иван Обрешков е хабилитиран преподавател в направление „Туризъм“ (от 2013) и правоспособен екскурзовод (от 2006) (Министерство на туризма), който води базисни лекционни курсове по дисциплините Въведение в туризма, Управление на туризма, Управление на качеството в туризма, Туристически информационни центрове, Културен туризъм, Регионално развитие и туризъм, Стокознание на храни и Екскурзоводство в бакалавърски и магистърски програми на висши училища в страната. Специализира в сферата на туризма и инженеринга на хранителните технологии – в Германия, Нидерландия, Русия, Чехия, Хърватия, Сърбия, Турция, Италия, Румъния. По линия на програмите за международен университетски обмен и научноизследователски проекти е лектор в Европа и Азия.

Възпитаник на Английската гимназия – Пловдив и Образцова Математическа Гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. Първенец на випуските си в УХТ – Пловдив и Икономическия институт на БАН. Поддържа активни връзки с представители на научни и академични среди, на бизнеса от туризма и ХВП, както и на публичния сектор в страната и зад граница. Редовно отчетен към Съюз на учените в България (от 2008), Съюз по хранителна промишленост (от 2003) и Асоциация на екскурзоводите в България (от 2007). Автор на повече от 100 учебника, монографии и статии. Владее английски, немски и руски език и има базови познания по турски и фарси.

 

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив