Забравена парола

проф. д-р Петър Лозанов Славейков

Петър Лозанов Славейков е роден на 5 юни 1956 г.  в Шумен. След продължително боледуване на 20 януари 2019 г. почива на 62 годишна възраст.
Средното си образование получава в 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ в София. Завършва "История" и "География на населението" в СУ „Св. Кл. Охридски“ (1984) и "Право" във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (2006). През 1989 г. защитава докторат, а от 1991 г. е преподавател в Софийския университет. През 2007 г. е избран за професор. През 2006 г. инициира създаването на Балканската географска асоциация и става нейн пръв президент. Експерт е в Националния статистически институт, автор и участник в много регионални и международни проекти. Негови научни статии са превеждани на английски, полски, сръбски и са публикувани в научни списания и сборници в Германия, Полша, Люксембург, Финландия, Турция, Сърбия и др. Той е един от водещите български специалисти по проблемите на регионалното развитие и демографията. Автор е над 100 научни студии и статии.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив