Забравена парола

проф. д-р Марианна Русева Баева

Образование, специализации, степени, професионална дейност

Средно образование 09.1973-09.1984 в Сливен.

Висше образование 09.1984-07.1989. Инженер – магистър, специалност “Технология на животинските хранителни продукти, консервиране и обществено хранене” със специализация “Технология на продуктите за обществено хранене” във ВИХВП – Пловдив

Научна степен 07.2000 - Доктор. Специализиран научен съвет “Хранително-вкусови технологии” на ВАК към УХТ, гр. Пловдив.

Специализации:

  • · 1996 - Международен семинар за обучение на преподаватели от висши учебни заведения в областта на туристическата индустрия, под ръководството на ФАР;
  • 1998 - Квалификация по “Сензорен анализ на храни и напитки”, ВИХВП – Пловдив;
  • 2002 - Участие в семинари на дисеминационната програма на Европейския съюз Flair-Flow Europe 4.

Професионална дейност

11.1989-07.1991 Преподавател в Институт за учители по практика – Сливен.

07.1991-02.1995 Асистент в Институт за учители по практика – Сливен.

02.1995-01.1999 Старши асистент в Институт за учители по практика - Сливен и в Колеж – Сливен към ТУ – София.

01.1999-04.2005  Главен асистент в Колеж – Сливен към ТУ – София.

04.2005-Доцент в Колеж – Сливен към ТУ – София.

09.2008- Доцент в УХТ – Пловдив.

 

Административна дейност

1997-2004 Ръководител на направление “Технология на храните” към Колеж – Сливен при ТУ – София.

2004-2007 Зам. директор на Колеж – Сливен при ТУ – София.

Членство в научни и професионални организации

2001- Член на Съюза на учените в България.

2006- Член на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите.

Организация на науката и обучението

- Координатор за Колеж – Сливен към ТУ- София на European Credits Transfer System (ECTS)/2003-2005/.

- Координатор за Колеж – Сливен към ТУ- София на Socrates/Erasmus program /2003-2005/.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив