Забравена парола

доц. д-р Александър Стоянов Вучев

Име: Александър Стоянов Вучев

Година на раждане: 1966

 

Образователно-квалификационна степен: Магистър - Електроинженер "Електрически машини и апарати"

Придобита в Технически Университет - София 1991 година

 

Научна степен: Доктор - 02.20.09 "Индустриална електроника"

Дадена от: ВАК 2010 година

 

Академична длъжност: Доцент - ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика (Токозахранващи устройства, Системи за непрекъсваемо електрозахранване)

Заемана в: Университет по хранителни технологии - Пловдив от 2013 година

 

Основен трудов договор: Университет по хранителни технологии - Пловдив от 2009 година

 

 

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив