Забравена парола

проф. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска

Образование, специализации, степени

 

 *  1998г.

Средно образование. СОУ „Отец Паисий”, гр.Стамболийски, паралелка с усилено изучаване на биология, химия и биотехнологии

 *  2002г.

Висше образование, инженер - ОКС бакалавър. Технически Университет София, филиал Пловдив, специалност „Компютърни системи и технологии”

 *  2004г.

Висше образование, инженер - ОКС магистър. Технически Университет София, филиал Пловдив, специалност „Компютърни системи и технологии”

 * 2009 г.

Доктор по научна специалност “Системно програмиране”. Специализиран научен съвет по електронна и компютърна техника при ВАК. ТУ - гр. София

 

Научно-преподавателска дейност

 *  2004 – 2008 г.

Редовен докторант, Технически Университет София, филиал Пловдив, катедра ”Компютърни Системи и Технологии”

 *  2010 г.

Асистент в Университет по хранителни технологии, катедра „Компютърни Системи и Технологии”

 *  2011 г.

Главен асистент в Университет по хранителни технологии, катедра „Компютърни Системи и Технологии”

*  2014 г.

Доцент в Университет по хранителни технологии, катедра „Компютърни Системи и Технологии”

 

 

Защитили дипломанти

2006-2007

Петима дипломанти (ОКС бакалавър), ТУ София, ф-л Пловдив

2011-2015

17 защитили дипломанта (8- ОКС магистър и 9- ОКС бакалавър), УХТ Пловдив

 

 Учебни пособия

„Въведение в програмирането на С/С++“, „Компакт Принт” ЕООД, Пловдив, 2011, ISBN 987-954-25-0197-8

 Публикации

Общ брой- 54. От които 28 са на английски език.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив