Забравена парола

гл.ас. д-р Христина Тодорова Андреева

ас. д-р Христина Тодорова Андреева

 

  • Образование

 2001 – 2006 г. – средно образование, Природо-математическа гимназия  –  гр.  Хасково;

 2006 – 2010 г. – висше образование, УХТ-Пловдив, инженер бакалавър по Компютърни системи и технологии; 

 2010 – 2011 г. – висше образование, УХТ-Пловдив, магистър инженер по Компютърни системи и технологии; 

 2012 – 2015 г. – редовен докторант към катедра „КСТ” при УХТ – Пловдив

  

  • Научни направления

 Обработка на образи в програмната среда MATLAB с помощта на морфологичен анализ на изображенията с цел определяне на качеството на хранителни продукти.

 

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив