Забравена парола

гл.ас. д-р Веселин Петров Владев

от 2021  Главен асистент по физика, Катедра Математика, физика информационни технологии, Стопански факултет, Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, България.

 

2018-2021  Главен асистент по физика, Катедра Математика и физика, Стопански факултет, Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, България.

 

2017-2018  Асистент по физика, Катедра Математика и физика, Стопански факултет, Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, България.

 

2016 Доктор по „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

 

2011-2014 Докторант – редовна форма на обучение по специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

Тема на дисертацията: „Оптично напомпване на лазерни среди, съвместими с оптични вълноводни компоненти”.

 

2006-2008 Магистър по „Физика на кондензираната материя”, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

 

2002-2006 Бакалавър по „Физика“, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

 

 

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив