Забравена парола

гл.ас. д-р Станко Стоянов Станков

Станко Стоянов Станков е роден през 1987г. в град Сливен. През 2005г. завършва ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ със специалност „Технология на производството и обслужването в ЗХ. Висшето си образование ОКС Професионален бакалавър по „Технология на храните“ в Инженерно-педагогическия факултет към Технически университет - София, филиал Сливен завършва през 2009г.

Две години по-късно завършва ОКС „Магистър” с професионална квалификация „инженер“ по „Технология на продуктите от месо, риба и яйца“ в УХТ - Пловдив. Защитава ОНС „Доктор“ в УХТ - Пловдив към катедра „Хранене и туризъм“ с тема на дисертационния труд „Възможности за приложение на повърхностно-активни вещества в пандишпанови блатове“.

От 2017г. е преподавател в УХТ при същата катедра, където извежда часове по дисциплините: "Технология на кулинарната продукция", "Технология на сладкарските изделия", "Специализирани видове хранене", както  и специализирани курсове по "Кулинарен мениджмънт", "Техники и технологии в сладкарското производство" и "Храни и винена култура".

Придобитият професионален опит е в областта на ресторантьорството, организираното хранене и ресторантския мениджмънт. Участва в курсове за повишаване на квалификацията в сферата на дигиталния маркетинг в ресторантьорството, иновации в техниката и технологиите, стажантска програма и обмяна на опит в кулинарна академия "Le Cordon Bleu" - Париж. 

Професионалните и научно-приложни интереси са съсредоточени в областта на кулинарната и сладкарската технология, безотпадните технологии в кулинарното  производство, специализираните видове хранене, етнокулинарните особености в храненето и традиционните храни.

 

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив