Забравена парола

гл.ас. д-р Димитър Георгиев Атанасов

Образование

2007г. Средно специално образование. Специалност Инсталационен техник. Профил Климатични и вентилационни инсталации. Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Техника – гр. Пловдив

2011г. Висше образование. Бакалавър. Специалност „Топлотехника“. Технически факултет. Университет по Хранителни Технологии –гр. Пловдив.

2012г. Висше образование. Магистър-инженер. Специалност „Топлотехника“. Технически факултет. Университет по Хранителни Технологии –гр. Пловдив.

2016г. Образователна и научна степен Доктор. Катедра „Промишлена топлотехника“ и научно жури към Технически факултет. Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив.

Професионално развитие

2017г. Асистент в Университет по хранителни технологии. Технически факултет. Катедра „Промишлена топлотехника".

2019г. Главен асистент в Университет по хранителни технологии. Технически факултет. Катедра „Промишлена топлотехника".

Научни направления

Промишлена топлотехника.

Членство в организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Регионалана колегия гр. Пловдив.

Специализации:

2010г. 10 дневно практическо обучение в Московский Государственньiй Университет Пищевых Производств, Москва, Русия.

2015г. 5 месеца обмен по програма Еразъм в  Anhalt University of Applied Sciences,  Köthen, Germany.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив