Забравена парола

проф. дтн Запряна Рангелова Денкова

Образование

 

 • 1974-1978 г.

Средно образование:ЕГ “Иван Вазов” – гр. Пловдив

 • 1978-1982 г.

Висше образование: Инженер-технолог, магистър, ВИХВП.Специалност “Технология на микробиологичните и ферментационни продукти” - Пловдив

 • 1994 г.

Доктор. Специализиран научен съвет по хранителни технологии към ВАК, гр. Пловдив, научна специалност „Технология на биологично активните вещества”

 • 2006 г.

Доктор на техническите науки. Специализиран съвет по хранителни технологии към ВАК, гр. Пловдив, научна специалност „Технология на биологично активните вещества”

 

Професионално развитие

 

 • 2004 г.

Асистент и главен асистент в Университета по хранителни технологии, катедра “Органична химия и микробиология”.

 • 2005 г.

Доцент в Университета по хранителни технологии, Технологичен факултет, катедра “Органична химия и микробиология”.

 • 2008 г.

Професор по микробиология в Университета по хранителни технологии, Технологичен факултет, катедра “Органична химия и микробиология”.

 

Научни направления

 

5. Технически науки, 5.12. Хранителни Технологии, Технология на биологично активните вещества

4. Природни науки, 4.3. Биологични науки, Микробиология

 

Брой учебни пособия, брой защитили докторанти, приблизителен брой публикации, членство в организации и др.

 

 • Брой учебни пособия -  6 бр.
 • Брой защитили докторанти – 5
 • Приблизителен брой публикации – 160 бр.
 • Членство в организации –

 

2004 г. - Член на Техническия съвет №7 към “Интерпродукти АД”, за сертификация, съгласно БДС EN 45 022 за храни, вино и спиртни напитки, пиво, козметика и парфюмерия, текстил, горива

2005 г - Българско дружество по хранене и диететика;

2011 г. - Лабораторно изпитвален комплекс – ЛИК при УХТ - направление: Mикробиологичен анализ на хранителни суровини и продукти;

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив