Забравена парола

доц. дтн Венелина Тодорова Попова

2015

Научна степен “Доктор на науките”, Университет по хранителни технологии – Пловдив 
Тема на дисертацията: „Получаване и анализ на екстракционни ароматични продукти за разширяване използваемостта на тютюна (Nicotiana tabacum L.)“

2016

Ръководител катедра “Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла“
Университет по хранителни технологии – Пловдив

2012

Декан по учебна и студентска социална дейност
Университет по хранителни технологии – Пловдив 

2010

Ръководител направление „Технология на тютюна и тютюневите изделия“
Катедра “Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла“
Университет по хранителни технологии – Пловдив

2008

Доцент
Катедра “Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла“
Университет по хранителни технологии – Пловдив

2002 – 2008

Главен асистент
Катедра “Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла“
Университет по хранителни технологии – Пловдив

2001 – 2002

Старши асистент
Катедра “Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла“
Университет по хранителни технологии – Пловдив

2000 – 2001

Асистент
Катедра “Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла“
Университет по хранителни технологии – Пловдив

2000

Образователна и научна степен “Доктор”, СНС по хранително-вкусови технологии при ВАК
Тема на дисертацията: “Проучване на възможностите за програмиране съдържанието на катрани и никотин в дима на цигарите”, научен ръководител: проф. д.т.н. С. Георгиев.

1991 – 1996

Висше образование, ОКС „Магистър”
Специалност “Технология на микробиологичните и ферментационни продукти” (“Технология на тютюна и тютюневите изделия”)
Висш институт по хранително-вкусова промишленост (Университет по хранителни технологии – Пловдив)

 

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив