Забравена парола

проф. д-р Стефан Василев Стефанов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 28.110 Компютърни методи за анализ на процеси и обекти в ХВП
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
1 28.74 Автоматизация на инженерния труд
(Задължителна) (изпит)
8 22 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 1 год.
1 28.97 Специални машини и апарати за хранителната, вкусовата, биотехнологичната и фармацефтичната промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
2 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
8 7 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 28.107 Инсталации в хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
3 28.74 Автоматизация на инженерния труд
(Задължителна) (изпит)
8 22 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
6 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
8 7 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
6 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
6 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
6 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.09 KAD/KAM системи
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
6 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.12 Опаковане на хранителни продукти
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.96 Техника за бита, търговията и храненето
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.69 Управление на индустриалния сервиз
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
7 28.15 Техническа безопасност
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.22 Опаковъчна техника и технологии
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.69 Управление на индустриалния сервиз
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.99 Хигиенен дизайн на технологичното оборудване в хранителната промишленост
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.69 Управление на индустриалния сервиз
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив