Забравена парола

доц. д-р Иван Михайлов Маслинков

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 25.05 Сградна автоматизация
(Избираема) (текуща оценка)
30 30 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
3 25.05 Сградна автоматизация
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив