Забравена парола

доц. д-р Борислав Христов Миленков

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 23.34 Програмиране и използване на компютри
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
1 30.48 Проектиране на компютърни системи
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
1 23.34 Програмиране и използване на компютри
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 23.34 Програмиране и използване на компютри
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
1 23.34 Програмиране и използване на компютри
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
1 30.09 Бази данни
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
2 30.39 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
3 30.31 Структури от данни и приложни алгоритми
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
3 30.48 Проектиране на компютърни системи
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
4 30.69 Проект по структури от данни и приложни алгоритми
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
4 30.39 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 45 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
5 30.05 Организация на компютъра
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
5 30.05 Организация на компютъра
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
7 30.09 Бази данни
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
7 30.09 Бази данни
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив