Забравена парола

доц. д-р Мария Петрова Кънева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 14.28 Специални малцове
(Избираема) (изпит)
15 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
1 14.09 Технология на малца
(Избираема) (изпит)
8 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
1 14.28 Специални малцове
(Избираема) (изпит)
8 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
1 14.28 Специални малцове
(Избираема) (изпит)
8 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
1 14.03 Технология на безалкохолните напитки
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
2 14.19 Индивидуална работа с преподаватели
(Избираема) (без оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 14.14 Преддипломен стаж
(Избираема) (изпит)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 14.24 Водоподготовка при производството на напитки
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 14.24 Водоподготовка при производството на напитки
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 14.16 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
4 14.24 Водоподготовка при производството на напитки
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 14.16 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
5 14.03 Технология на безалкохолните напитки
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
5 14.03 Технология на безалкохолните напитки
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
5 14.09 Технология на малца
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
5 14.09 Технология на малца
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
6 14.04 Технология на напитките
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
6 14.04 Технология на напитките
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
6 14.04 Технология на напитките
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив