Забравена парола

проф. д-р Васил Петров Карагьозов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
6 10.39 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив