Забравена парола

доц. д-р Панко Събчев Митев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 13.43 Технологично обзавеждане на винарската промишленост
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 13.47 Технологичен проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 13.43 Технологично обзавеждане на винарската промишленост
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
3 13.18 Технологично обзавеждане във винопроизводството
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 13.43 Технологично обзавеждане на винарската промишленост
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 13.47 Технологичен проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
7 13.18 Технологично обзавеждане във винопроизводството
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
7 13.18 Технологично обзавеждане във винопроизводството
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив