Забравена парола

доц. д-р Антон Минчев Славов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.03 Химия на храните и процесите
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
1 03.01 Органична химия
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
2 03.05 Химия на природните съединения
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
3 03.03 Химия на храните и процесите
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.
5 03.14 Обща хранителна химия
(Задължителна) (изпит)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 03.14 Обща хранителна химия
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
8 7 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
5 03.14 Обща хранителна химия
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
5 03.14 Обща хранителна химия
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 03.14 Обща хранителна химия
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
7 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
7 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
7 03.25 Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
8 03.26 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
8 03.26 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
8 03.26 Изследователска работа
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив