Забравена парола

доц. д-р Вилхелм Милков Хаджийски

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 22.29 Техническа механика и инженерна графика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
2 22.29 Техническа механика и инженерна графика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 22.29 Техническа механика и инженерна графика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
2 22.29 Техническа механика и инженерна графика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
2 22.29 Техническа механика и инженерна графика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
2 22.29 Техническа механика и инженерна графика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
3 22.10 Съпротивление на материалите
(Задължителна) (без оценка)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
3 22.10 Съпротивление на материалите
(Задължителна) (без оценка)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
4 22.10 Съпротивление на материалите
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
4 22.10 Съпротивление на материалите
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
4 22.12 Машинни елементи
(Задължителна) (без оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
5 22.12 Машинни елементи
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
5 22.14 Метрология и измервателна техника
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
5 22.14 Метрология и измервателна техника
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
5 22.14 Метрология и измервателна техника
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
6 22.13 Машинни елементи – проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
6 22.29 Техническа механика и инженерна графика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
6 22.29 Техническа механика и инженерна графика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив