Забравена парола

проф. д-р Вяра Николаева Иванова-Пашкулова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 05.01 Микробиология
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-19 - Анализ и контрол на хранителни продукти - магистър - задочно - 2 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив