Забравена парола

доц. д-р Николай Стоянов Стоянов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 13.25 Технология на дестилатите и високоалкохолните напитки
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
1 13.62 Контрол на акцизни напитки и тютюневи изделия
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
2 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
4 13.23 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
6 14.04 Технология на напитките
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
6 14.04 Технология на напитките
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
6 14.04 Технология на напитките
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
7 13.25 Технология на дестилатите и високоалкохолните напитки
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
7 13.25 Технология на дестилатите и високоалкохолните напитки
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив