Забравена парола

доц. д-р Красимир Илиев Колев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 30.43 Микропроцесорна техника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
2 30.39 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
2 30.43 Микропроцесорна техника
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
3 30.23 М Компютърно моделиране
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
4 30.39 Преддипломен стаж
(Задължителна) (изпит)
0 45 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
6 30.43 Микропроцесорна техника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
6 30.43 Микропроцесорна техника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 30.43 Микропроцесорна техника
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
6 30.43 Микропроцесорна техника
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
7 30.15 Програмируеми логически контролери
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
7 30.14 Вградени микропроцесори
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
7 30.15 Програмируеми логически контролери
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
7 30.15 Програмируеми логически контролери
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
7 30.15 Програмируеми логически контролери
(Избираема) (текуща оценка)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив