Забравена парола

доц. д-р Веселин Геров Начев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 26.35 Курсов проект по интелигентни системи
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
1 26.34 Интелигентни системи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
2 26.57м Компоненти на мехатронни системи
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
2 26.13 Идентификация на системи
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
2 26.49 М Динамика и управление на биопроцеси
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
3 26.35 Курсов проект по интелигентни системи
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
3 26.60 Проектиране в CAD среда
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
3 26.34 Интелигентни системи
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
4 26.49 М Динамика и управление на биопроцеси
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
4 26.57м Компоненти на мехатронни системи
(Избираема) (изпит)
8 7 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
4 26.43 М Експертни системи
(Избираема) (изпит)
8 7 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
8 15 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
15 30 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 26.01 Автоматизация
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
5 26.31 Анализ и разпознаване на образи, изображения и сцени
(Избираема) (текуща оценка)
15 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
5 26.45 Електро-пневматични системи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
5 26.31 Анализ и разпознаване на образи, изображения и сцени
(Избираема) (текуща оценка)
8 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
5 26.45 Електро-пневматични системи
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
5 26.32 Крайни автомати
(Избираема) (текуща оценка)
15 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
5 26.32 Крайни автомати
(Избираема) (текуща оценка)
8 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
6 26.13 Идентификация на системи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
6 26.13 Идентификация на системи
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
7 26.18 Системен анализ
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
7 26.18 Системен анализ
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив