Забравена парола

гл.ас. д-р Иван Игнатов Игнатов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
5 14.03 Технология на безалкохолните напитки
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
5 14.09 Технология на малца
(Задължителна) (изпит)
8 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
6 14.01 Технология на пивото
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив