Забравена парола

проф. д-р Десислав Костадинов Балев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 08.04 Технология на месните продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
1 12.75 Стратегически хранителен резерв
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
1 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
1 08.03 Технология на птичето месо и яйцата
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.17 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 09.62 Безопасност на храните в хладилната верига
(Избираема) (изпит)
30 15 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
2 09.62 Безопасност на храните в хладилната верига
(Избираема) (изпит)
15 8 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.
2 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.36 Технология на продуктите от месо, риба и яйца
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
2 08.36 Технология на продуктите от месо, риба и яйца
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.33 Функционални храни от животински произход
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
2 08.33 Функционални храни от животински произход
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - задочно - 1 год.
4 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
4 08.45 Технология на нетрадиционните месни , пчелни продукти и аквакултури
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
4 08.46 Технологичен проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
6 08.36 Технология на продуктите от месо, риба и яйца
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
6 08.36 Технология на продуктите от месо, риба и яйца
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
6 08.36 Технология на продуктите от месо, риба и яйца
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
7 08.04 Технология на месните продукти
(Избираема) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 08.03 Технология на птичето месо и яйцата
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
7 08.03 Технология на птичето месо и яйцата
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
8 10.21 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив