Забравена парола

доц. д-р Мария Атанасова Душкова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 11.89 Инженеринг
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
2 11.89 Инженеринг
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
2 11.89 Инженеринг
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
3 24.06 Процеси и апарати
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
3 24.06 Процеси и апарати
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
3 24.06 Процеси и апарати
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
3 24.01 Процеси и апарати - I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
3 24.06 Процеси и апарати
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
4 24.02 Процеси и апарати – II част
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
4 24.02 Процеси и апарати – II част
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
4 24.02 Процеси и апарати – II част
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 24.02 Процеси и апарати – II част
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
4 24.02 Процеси и апарати – II част
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 24.02 Процеси и апарати – II част
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
4 24.02 Процеси и апарати – II част
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
4 24.02 Процеси и апарати – II част
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-40 - Технология на парфюмерийни, козметични и ароматно-вкусови продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
4 24.02 Процеси и апарати – II част
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив