Забравена парола

проф. дтн Галин Йорданов Иванов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 09.02 Микробиология на млякото и млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
1 09.58 Стартерни култури за млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 30.66 Интеграция на хранителни и компютърни технологии
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
2 09.62 Безопасност на храните в хладилната верига
(Избираема) (изпит)
15 8 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.
2 09.62 Безопасност на храните в хладилната верига
(Избираема) (изпит)
30 15 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
2 09.18 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 09.58 Стартерни култури за млечни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-40 - Технология и управление при производството на млечни продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 30.66 Интеграция на хранителни и компютърни технологии
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
6 09.13 Технология на млечните продукти
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
7 09.19 Технология на млечно-киселите продукти
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 09.02 Микробиология на млякото и млечните продукти
(Избираема) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 09.02 Микробиология на млякото и млечните продукти
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив