Забравена парола

доц. д-р Величка Гочева Гочева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 18.56 Микробиологичен контрол на хранителни и фармацевтични продукти
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
2 18.36 Автентичност на храните
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
2 18.41 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
2 31.03 Преддипломен стаж/практика
(Задължителна) (изпит)
0 90 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
2 18.36 Автентичност на храните
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-43 - Храни и национална сигурност - магистър - задочно - 1 год.
2 18.36 Автентичност на храните
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.
6 18.05 Химия и технология на хранителните среди в биотехнологичните производства
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
6 18.05 Химия и технология на хранителните среди в биотехнологичните производства
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
7 18.08 Технология на микробните белтъчни продукти
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
8 18.30 Биотехнология на функционалните храни
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
8 18.28 Хранителна биотехнология
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив