Забравена парола

доц. дтн Кирил Михалев Михалев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 10.38 Функционални храни и напитки от растителен произход
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - редовно - 1 год.
2 30.66 Интеграция на хранителни и компютърни технологии
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 1 год.
2 10.38 Функционални храни и напитки от растителен произход
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-02 - Функционални храни - магистър - задочно - 1 год.
4 30.66 Интеграция на хранителни и компютърни технологии
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-07 - Компютърни системи и технологии - магистър - задочно - 2 год.
5 10.01 Суровинознание на плодовете и зеленчуците
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
5 10.01 Суровинознание на плодовете и зеленчуците
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
8 10.58 Технология на соковете и концентрираните продукти
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
8 10.58 Технология на соковете и концентрираните продукти
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив