Забравена парола

доц. д-р Цветелин Теодосиев Десев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 12.51 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
1 12.68 Инженерна реология и процесно структуриране на хранителни системи
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 12.51 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
2 12.51 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 12.06 Технологично обзавеждане на зърнопреработващата и фуражната промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 12.66 Аспирационни, пневмотранспортни системи и специално технологично обзавеждане
(Задължителна) (изпит)
23 7 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 12.32 Технологично обзавеждане на хлебната и сладкарската промишленост
(Задължителна) (изпит)
20 10 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 12.63 Структурен инженеринг и дизайн на храни
(Избираема) (текуща оценка)
8 7 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
3 12.68 Инженерна реология и процесно структуриране на хранителни системи
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 12.66 Аспирационни, пневмотранспортни системи и специално технологично обзавеждане
(Задължителна) (изпит)
23 7 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
7 12.06 Технологично обзавеждане на зърнопреработващата и фуражната промишленост
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
7 12.06 Технологично обзавеждане на зърнопреработващата и фуражната промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
8 12.32 Технологично обзавеждане на хлебната и сладкарската промишленост
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
8 12.32 Технологично обзавеждане на хлебната и сладкарската промишленост
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив