Забравена парола

проф. д-р Николай Димитров Пенов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 10.50 Обща технология на хранителните продукти
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
2 10.52 Технология на продуктите от плодове и зеленчуци
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 3-02 - Храни, хранене и диететика - магистър - задочно - 2 год.
2 10.50 Обща технология на хранителните продукти
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
4 10.50 Обща технология на хранителните продукти
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
4 10.50 Обща технология на хранителните продукти
(Задължителна) (текуща оценка)
30 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
5 10.49 Регулиране и стандартизация на храните
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
5 10.49 Регулиране и стандартизация на храните
(Факултативна) (текуща оценка)
7 8 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 10.49 Регулиране и стандартизация на храните
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
5 10.49 Регулиране и стандартизация на храните
(Факултативна) (текуща оценка)
7 8 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 10.49 Регулиране и стандартизация на храните
(Факултативна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 10.52 Технология на продуктите от плодове и зеленчуци
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
6 10.52 Технология на продуктите от плодове и зеленчуци
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
6 10.52 Технология на продуктите от плодове и зеленчуци
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
6 10.52 Технология на продуктите от плодове и зеленчуци
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
6 10.50 Обща технология на хранителните продукти
(Задължителна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 10.55 Технология на стерилизираните и сушените продукти
(Избираема) (изпит)
45 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 10.55 Технология на стерилизираните и сушените продукти
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 10.50 Обща технология на хранителните продукти
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
8 10.50 Обща технология на хранителните продукти
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив