Забравена парола

проф. д-р Йорданка Николова Алексиева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 19.34 М Групов проект/самостоятелно изследване/по избираеми направления
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2021 / 3-01 - Туризъм - магистър - задочно - 1 год.
3 19.73 Изследователски проект (самостоятелно изследване по избираеми направления в кетъринга)
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2021 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 2 год.
5 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
5 19.101 Организация и технология на ол инклузив
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-31 - Хранене и туризъм - бакалавър - редовно - 4 год.
6 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 150 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
7 19.82 Производствена практика
(Задължителна) (без оценка)
0 120 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.
8 19.43 Преддипломен стаж
(Задължителна) (текуща оценка)
0 120 2021 / 3-08 - Хотелиерство и ресторантьорство - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив