Забравена парола

доц. д-р Донка Петрова Стоева

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 28.28 Механика на флуидите
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
2 28.88 Приложна хидродинамика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
3 28.28 Механика на флуидите
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
3 28.28 Механика на флуидите
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
3 28.28 Механика на флуидите
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
5 28.04 Помпи, компресори и вентилатори
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
5 28.04 Помпи, компресори и вентилатори
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
5 28.108 Задвижване на машини и апарати в ХВП
(Задължителна) (текуща оценка)
22 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
5 28.04 Помпи, компресори и вентилатори
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив