Забравена парола

доц. д-р Албена Георгиева Дуракова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 24.03 Основни процеси и апарати в ХВП
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
1 24.03 Основни процеси и апарати в ХВП
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-07-512 - Кетъринг - магистър - задочно - 1 год.
3 24.03 Основни процеси и апарати в ХВП
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
3 24.03 Основни процеси и апарати в ХВП
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив