Забравена парола

проф. д-р Йордан Георгиев Йорданов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
5 20.03 Икономика на предприятията в хранително вкусовата промишленост
(Факултативна) (текуща оценка)
30 30 2021 / 2-31 - Автоматика, информационна и управляваща техника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 20.24 Организация на индустриалното производство
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
6 20.24 Организация на индустриалното производство
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив