Забравена парола

доц. д-р Христо Георчев Христов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 28.107 Инсталации в хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-08 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - магистър - задочно - 1 год.
2 28.29 Хладилни машини
(Факултативна) (изпит)
15 15 2022 / 2-03 - Топлотехника - магистър - задочно - 2 год.
6 28.29 Хладилни машини
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
6 28.29 Хладилни машини
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
6 28.29 Хладилни машини
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.37 Хладилници и хладилни инсталации - проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
7 28.37 Хладилници и хладилни инсталации - проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.31 Хладилници и хладилни инсталации
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - редовно - 4 год.
7 28.31 Хладилници и хладилни инсталации
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-33 - Топлотехника - бакалавър - задочно - 4 год.
7 28.31 Хладилници и хладилни инсталации
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.
8 28.37 Хладилници и хладилни инсталации - проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 8 2022 / 2-37 - Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив