Забравена парола

гл.ас. д-р Диляна Николаева Градинарска-Иванова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 08.03 Технология на птичето месо и яйцата
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
1 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.17 Научно изследователска работа със студенти
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.48 Химична и физична безопасност на храните
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - редовно - 1 год.
2 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
2 08.48 Химична и физична безопасност на храните
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-13 - Безопасност на храните - магистър - задочно - 1 год.
2 08.05 Микробиология на месото и рибата
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
3 08.40 Управление на качеството на месни и рибни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
4 08.34 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
4 08.43 Методи за анализ на месни и рибни продукти
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 1-10 - Технология на продуктите от месо, риба и яйца - магистър - задочно - 2 год.
5 08.07 Технология на храните
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
7 08.03 Технология на птичето месо и яйцата
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
7 08.03 Технология на птичето месо и яйцата
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
7 08.04 Технология на месните продукти
(Избираема) (изпит)
23 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 08.05 Микробиология на месото и рибата
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
8 08.05 Микробиология на месото и рибата
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив