Забравена парола

проф. дтн Георги Атанасов Костов

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 14.28 Специални малцове
(Избираема) (изпит)
15 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
1 14.22 Оптимизиране на технологични енергийни процеси при производството на напитки
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
1 14.22 Оптимизиране на технологични енергийни процеси при производството на напитки
(Избираема) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
1 18.20 Кинетика и управление на биопроцесите
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
1 14.23 Обработка и стабилизация на пивото
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
1 14.23 Обработка и стабилизация на пивото
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 14.26 Технологичен проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 18.55 Технологичен проект
(Задължителна) (текуща оценка)
0 8 2022 / 1-06 - Индустриални и фармацевтични биотехнологии - магистър - задочно - 1 год.
2 13.47 Технологичен проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 14.26 Технологичен проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 14.08 Технологично обзавеждане в пивоварната и безалкохолната промишленост
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
2 14.27 Бутилираща техника
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 14.16 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 14.27 Бутилираща техника
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 14.25 Специални пива
(Избираема) (изпит)
15 30 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - редовно - 1 год.
2 14.25 Специални пива
(Избираема) (изпит)
8 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 1 год.
2 14.01 Технология на пивото
(Избираема) (изпит)
15 23 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
3 14.05 Специални технологии при производството на напитки
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
3 14.22 Оптимизиране на технологични енергийни процеси при производството на напитки
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 14.16 Научно изследователска работа със студенти
(Избираема) (текуща оценка)
0 60 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 14.27 Бутилираща техника
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 14.25 Специални пива
(Избираема) (изпит)
8 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
4 14.26 Технологичен проект
(Избираема) (текуща оценка)
0 15 2022 / 1-12 - Технология на виното и пивото - магистър - задочно - 2 год.
6 14.01 Технология на пивото
(Задължителна) (изпит)
30 45 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
6 14.01 Технология на пивото
(Задължителна) (изпит)
15 23 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
6 14.08 Технологично обзавеждане в пивоварната и безалкохолната промишленост
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
6 14.08 Технологично обзавеждане в пивоварната и безалкохолната промишленост
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - задочно - 4 год.
7 14.05 Специални технологии при производството на напитки
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив