Забравена парола

проф. д.н Божидар Иванов Хаджиев

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 11.69 Комплексен реинженеринг
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-04 - Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството - магистър - задочно - 1 год.
1 11.76 Електронен бизнес
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-04 - Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството - магистър - задочно - 1 год.
2 11.03 Маркетинг
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
2 11.48 Фирмена сигурност
(Факултативна) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
3 11.76 Електронен бизнес
(Избираема) (текуща оценка)
15 8 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
3 11.69 Комплексен реинженеринг
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-28 - Корпоративен бизнес и предприемачество - магистър - задочно - 2 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.03 Маркетинг
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.03 Маркетинг
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.03 Маркетинг
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 0 2022 / 3-30 - Храни, хранене и диететика - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
15 0 COPY - 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.48 Фирмена сигурност
(Избираема) (текуща оценка)
30 15 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
30 0 2022 / 3-09-512 - Кетъринг - бакалавър - редовно - 4 год.
4 11.03 Маркетинг
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
5 11.30 Мениджмънт на маркетинга
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
5 11.30 Мениджмънт на маркетинга
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
6 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Избираема) (текуща оценка)
30 0 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 11.39 Основи на реинженеринг на индустриалното предприятие
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-32 - Индустриален бизнес и предприемачество - бакалавър - редовно - 4 год.
6 11.39 Основи на реинженеринг на индустриалното предприятие
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
6 11.39 Основи на реинженеринг на индустриалното предприятие
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
6 11.86 Мениджмънт на предприятията в хранително-вкусовата промишленост
(Избираема) (текуща оценка)
15 0 2022 / 1-28 - Биотехнологии - бакалавър - задочно - 4 год.
6 11.39 Основи на реинженеринг на индустриалното предприятие
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
7 11.21 Търговска политика
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - редовно - 4 год.
7 11.21 Търговска политика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-26 - Икономика на хранителната индустрия - бакалавър - задочно - 4 год.
7 11.21 Търговска политика
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.
8 11.50 Международен бизнес
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 3-29 - Индустриален мениджмънт - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив