Забравена парола

доц. д-р Николай Димитров Димитров

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 12.73 Технология на зърносъхранението
(Задължителна) (изпит)
8 7 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
1 12.64 Специални технологии в зърносъхранението и зърнопреработването
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
1 12.54 Технологии в зърнопреработването и хлебопроизводството
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 12.40 Безопасност и системи за управление на качеството в зърнопреработвателната, хлебната, сладкарската и макаронената промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
8 7 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 12.51 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (текуща оценка)
0 0 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 1 год.
2 12.02 Силозно- складова технология
(Задължителна) (изпит)
10 10 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
2 12.51 Индивидуална работа с преподаватели
(Задължителна) (без оценка)
0 0 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
3 12.64 Специални технологии в зърносъхранението и зърнопреработването
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
4 12.40 Безопасност и системи за управление на качеството в зърнопреработвателната, хлебната, сладкарската и макаронената промишленост
(Задължителна) (текуща оценка)
8 7 2022 / 1-14 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - магистър - задочно - 2 год.
5 12.01 Зърнени суровини и съхранението им
(Задължителна) (изпит)
45 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
5 12.01 Зърнени суровини и съхранението им
(Задължителна) (изпит)
23 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.
8 12.02 Силозно- складова технология
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - редовно - 4 год.
8 12.02 Силозно- складова технология
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 1-22 - Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив