Забравена парола

доц. д-р Димитър Стоилов Спиров

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 25.09 Теоретична електротехника - I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
1 25.30 Автоматизирани производствени системи
(Избираема) (изпит)
30 30 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
2 28.01 Материалознание
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
2 28.01 Материалознание
(Задължителна) (изпит)
15 8 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
2 28.01 Материалознание
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
2 28.01 Материалознание
(Задължителна) (изпит)
30 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
3 25.09 Теоретична електротехника - I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
3 25.09 Теоретична електротехника - I част
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - задочно - 4 год.
3 25.30 Автоматизирани производствени системи
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
3 25.09 Теоретична електротехника - I част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
3 25.09 Теоретична електротехника - I част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-34 - Компютърни системи и технологии - бакалавър - редовно - 4 год.
6 25.11 Електрически машини и апарати
(Задължителна) (текуща оценка)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
6 25.11 Електрически машини и апарати
(Задължителна) (текуща оценка)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив