Забравена парола

доц. д-р Таня Павлова Титова-Костуркова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
1 26.34 Интелигентни системи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
1 26.39 М Техническа диагностика и сигурност на системите за управление
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
1 26.40 Курсов проект по техническа диагностика и сигурност на системите за управление
(Задължителна) (текуща оценка)
0 30 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
1 26.03 Основи на автоматиката
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
2 26.43 М Експертни системи
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
2 26.58м Енергийна ефективност на пневматични системи
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - редовно - 1 год.
3 26.39 М Техническа диагностика и сигурност на системите за управление
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
3 26.40 Курсов проект по техническа диагностика и сигурност на системите за управление
(Задължителна) (текуща оценка)
0 15 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
4 26.58м Енергийна ефективност на пневматични системи
(Избираема) (изпит)
8 7 2022 / 2-01 - Автоматика, информационна и управляваща техника - магистър - задочно - 2 год.
5 26.03 Основи на автоматиката
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
5 26.45 Електро-пневматични системи
(Избираема) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
5 26.07 Измерване на неелектрични величини
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
5 26.03 Основи на автоматиката
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
6 26.44 Учебна практика по индустриална управляваща техника
(Задължителна) (без оценка)
0 60 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
6 26.44 Учебна практика по индустриална управляваща техника
(Задължителна) (без оценка)
0 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.
8 26.33 Методи за оптимизация
(Задължителна) (изпит)
30 30 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - редовно - 4 год.
8 26.33 Методи за оптимизация
(Задължителна) (изпит)
15 15 2022 / 2-38 - Компютърно управление и автоматизация - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив