Забравена парола

доц. д-р Боряна Йорданова Жекова

Семестър Шифър Преподавана дисциплина Титуляр Л У Учебен план
2 04.20 Приложна биохимия
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-02 - Функционални храни - магистър - задочно - 2 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-32 - Технология и качество на храни - бакалавър - редовно - 4 год.
4 04.19 Биохимия II част
(Задължителна) (изпит)
30 30 2021 / 1-27 - Технология на виното и пивото - бакалавър - редовно - 4 год.
5 04.08 Електрофоретични методи за анализ на храни
(Избираема) (текуща оценка)
7 8 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.
5 04.08 Електрофоретични методи за анализ на храни
(Избираема) (текуща оценка)
15 15 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - редовно - 4 год.
6 04.20 Приложна биохимия
(Задължителна) (изпит)
15 15 2021 / 1-36 - Анализ, контрол и екология на храните - бакалавър - задочно - 4 год.

Всички права запазени. Университет по Хранителни Технологии - Пловдив